Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการสวนป่ายั่งยืน บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด (SFC-SFM)

กิจกรรมบริษัท

กิจกรรมบริษัท

36 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

4 มิถุนายน 2563 สนับสนุนเก้าอี้ 50 ตัวให้กับ หมู่ 4 บ้านปักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง

โดย itg01 on 5 มิ.ย. 63 09:32

4 มิถุนายน 2563 สนับสนุนเก้าอี้ 50 ตัวให้กับ หมู่ 4 บ้านปักคล้า ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านปักคล้า

13 มีนาคม 2563 สนับสนุนกล้อง CCTV พร้อมคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

โดย itg01 on 30 มี.ค. 63 09:33

13 มีนาคม 2563 สนับสนุนกล้อง CCTV พร้อมคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

23 มกราคม 2563 วางแผนและดำเนินการติดตั้ง สนับสนุน CCTV และคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

โดย admin_fsc on 12 มี.ค. 63 10:54

23 มกราคม 2563 วางแผนและดำเนินการติดตั้ง สนับสนุน CCTV และคอมพิวเตอร์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โตนงาช้าง

16 มกราคม 2563 สนับสนุนป้ายสื่อความหมายและป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง

โดย admin_fsc on 12 มี.ค. 63 10:47

16 มกราคม 2563 สนับสนุนป้ายสื่อความหมายและป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง

26 ธันวาคม 2562 บริจาคน้ำและเครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรม วิ่งบายใจ ก้าวไปด้วยกัน ที่ทุ่งสบายใจ

โดย admin_fsc on 27 ธ.ค. 62 11:06

26 ธันวาคม 2562 บริจาคน้ำและเครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรม วิ่งบายใจ ก้าวไปด้วยกัน ที่ทุ่งสบายใจ

19 ตุลาคม 2562 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การทำวนเกษตรในสวนยางพาราและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์"

โดย admin_fsc on 1 พ.ย. 62 10:21

19 ตุลาคม 2562 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การทำวนเกษตรในสวนยางพาราและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์"

ผลงานการแปรรูปไม้อัด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง โดยบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด สนับสนุนไม้อัดเพื่อใช้ประโยชน์

โดย admin_fsc on 1 พ.ย. 62 10:16

ผลงานการแปรรูปไม้อัด ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง โดยบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด สนับสนุนไม้อัดเพื่อใช้ประโยชน์

23 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งจิบชากับกรมป่าไม้ ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้(สงขลา)

โดย admin_fsc on 1 ต.ค. 62 14:43

23 กันยายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งจิบชากับกรมป่าไม้ ณ ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้(สงขลา)

21 สิงหาคม 62 สนับสนุนไม้อัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ในเขตฯ โตนงาช้าง

โดย admin_fsc on 28 ส.ค. 62 15:01

21 สิงหาคม 62 สนับสนุนไม้อัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องใช้ในเขตฯ โตนงาช้าง

23 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โครงการโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่

โดย itg01 on 27 ก.ค. 62 09:04

23 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ โครงการโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่

36 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

Evergreen Group

กลุ่มจัดการสวนป่า SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

มุมสมาชิก