Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน

ยินดีต้อนรับ

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

โครงการเยี่ยมเยียนบ้านสมาชิก ต่อยอดโครงการสวนป่ายั่งยืน ปี2566

@9 ต.ค. 66 15:54
โครงการเยี่ยมเยียนบ้านสมาชิก ต่อยอดโครงการสวนป่ายั่งยืน ปี2566ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สวนป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน มายาวนานหลายปี

12 กันยายน 2566 กิจกรรมต่อเนื่องใน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

@9 ต.ค. 66 15:43
ตัวแทนบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องใน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ ชุมชนตลาดทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่

16 กันยายน 2566 กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายให้กับชุมชน ณ หมู่10 ตำบลบ้านไร่

@9 ต.ค. 66 15:39

ทีมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มและทีมจัดการป่าไม้ฯกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายให้กับชุมชน ณ หมู่10 ตำบลบ้านไร่

8 ก.ย. 2566 เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

@10 ก.ย. 66 16:35
เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง จัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปลักหว้า อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด

@7 ส.ค. 66 15:13
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การบริหารจัดการสวนยางพาราให้เกิดความยั่งยืน" ณ.ห้องขุนพลแก้ว1 (ค่ายรัตนพล) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

หัวข้อทั้งหมด

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก