Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน

ยินดีต้อนรับ

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

8 ก.ย. 2566 เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลโคกม่วง

@10 ก.ย. 66 16:35
เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง จัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปลักหว้า อบรมเชิงปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด

@7 ส.ค. 66 15:13
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การบริหารจัดการสวนยางพาราให้เกิดความยั่งยืน" ณ.ห้องขุนพลแก้ว1 (ค่ายรัตนพล) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

25 กรฎาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสำนักสงฆ์(Big Cleaning)และสนับสนุนน้ำดื่ม

@2 ส.ค. 66 16:23
25 กรฎาคม 2566 ตัวแทนบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการป่าไม้ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลและหน่วยงานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสำนักสงฆ์(Big Cleaning) และสนับสนุนน้ำดื่ม

9 มิถุนายน 2566 ร่วมมอบเงินทอดผ้าป่า น้ำดืมและขยะรีไซเคิล

@2 ส.ค. 66 16:16
9 มิถุนายน 2566 ร่วมมอบเงินทอดผ้าป่า น้ำดืมและขยะรีไซเคิลให้กับเทศบาลบ้านไร่ เพื่อถวายวัดในโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

หลาดเรา market คู่ชุมชน

@7 มิ.ย. 66 15:57
9 พ.ค. 2566บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเปิดหลาดเรา market คู่ชุมชนโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชุมชน และสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯมาร่วมขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโรงงาน

แจ้งการขยายเวลาการเก็บภาษีประจำปี2 566

@4 พ.ค. 66 14:55

แจ้งการขยายเวลาการเก็บภาษีประจำปี 2566

เรียนแจ้งสมาชิกกลุ่มฯทุกท่าน เรื่องการการเปลี่ยนแปลงข้อมูล/เอกสารของสมาชิก

@4 พ.ค. 66 14:52
เรียนแจ้งสมาชิกกลุ่มฯทุกท่านเนื่องด้วย สมาชิกกลุ่มฯที่เข้าสมัครโครงการกับกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ เริ่มตั้งแต่ในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ข้อมูลของท่านอาจมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างแล้ว เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้กลุ่มจัดการป่า

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ระดับสากล ประจำปี 2566

@4 พ.ค. 66 14:37
การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ระดับสากลโดยผู้ตรวจรับรองสถาบัน บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (BV)25/04/2566 ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของกลุ่มจัดการป่าไม้26/04/2566 สุ่มตรวจเยี่ยม สัมภาษณ์สมาชิกและผู้รับเหมาของกลุ่มฯที่มีกิจกรรมพร้อมสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการจั

23 มี.ค. 2566 กิจกรรมเข้าร่วมรับการอบรม และสนันสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

@6 เม.ย. 66 15:49
เข้าร่วมรับการอบรมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้างร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช บ้านพรุชบาณ โรงเรียนบ้านท่าหมอชัย ต. ทุ่งตำเสา และ สนับสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่

22 มี.ค. 2566 กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการคงอยู่ของตัวแทนระบบนิเวศน์ดั้งเดิมของหน่วยอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

@6 เม.ย. 66 15:34
ประชุมกับหน่วยอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าโตนงาช้าง และ ติดตามโปรเจกต์ งานกล้องวงจรปิด และป้ายสื่อความหมายภายในพื้นที่โซนต่างๆที่ชำรุด

หัวข้อทั้งหมด

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก