Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

ป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน

ยินดีต้อนรับ

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

สแกนคิวอาร์โค้ด

@26 พ.ย. 65 14:49
เรียน สมาชิกฯและผู้รับเหมาทุกท่านเนื่องจากทางบริษัทสยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกกลุ่มฯ และผู้รับเหมาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งเริ่มบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปทางกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ จึงขอความร่

3 กันยายน 2565 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

@6 ก.ย. 65 16:13

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านยางงาม ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ ระดับสากลประจำปี 2565

@11 ส.ค. 65 15:58
เรื่องการตรวจติดตามระบบมาตรฐานจัดการป่าไม้ ระดับสากลโดยผู้ตรวจรับรองสถาบัน BVQIในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2565

17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและบริจาคอุปกรณ์การเรียน

@24 มิ.ย. 65 11:37
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและบริจาคอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า รองเท้าให้กับนักเรียน ม.1 - ม.6โรงเรียนรัตนพลวิทยา(คลองหอยโข่ง)

20 พฤษภาคม 2565 สนับสนุนน้ำดื่มในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสำนักหว้า ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

@4 มิ.ย. 65 13:39

20 พฤษภาคม 2565 สนับสนุนน้ำดื่มในงานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสำนักหว้า ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา

30 เมษายน 2565 สนับสนุนน้ำดื่มในงานทอดผ้าป่า ประเพณีขึ้นถ้ำเขาวังชิง ณ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

@4 มิ.ย. 65 11:55

30 เมษายน 2565 สนับสนุนน้ำดื่มในงานทอดผ้าป่า ประเพณีขึ้นถ้ำเขาวังชิง ณ ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

อบรมสมาชิกใหม่ บ้านสำนักหว้า

@11 เม.ย. 65 14:58

อบรมสมาชิกใหม่ บ้านสำนักหว้า

22 ธันวาคม 2564 มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก

@8 ม.ค. 65 08:07

22 ธันวาคม 2564 มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการตรวจประเมินภายนอก

หัวข้อทั้งหมด

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก