Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

Topic List

81 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย admin_fsc on 9 ต.ค. 66 15:54

โครงการเยี่ยมเยียนบ้านสมาชิก ต่อยอดโครงการสวนป่ายั่งยืน ปี2566ขอบคุณที่มอบความไว้วางใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สวนป่ายั่งยืน ชีวิตยั่งยืน มายาวนานหลายปี

โดย admin_fsc on 9 ต.ค. 66 15:43

ตัวแทนบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องใน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ ชุมชนตลาดทุ่งลุง ต.พะตง อ.หาดใหญ่

โดย admin_fsc on 9 ต.ค. 66 15:39

ทีมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มและทีมจัดการป่าไม้ฯกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายให้กับชุมชน ณ หมู่10 ตำบลบ้านไร่

โดย admin_fsc on 10 ก.ย. 66 16:35

เข้าร่วมโครงการ คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง จัดการสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปลักหว้า อบรมเชิงปฏิบัติการ

โดย admin_fsc on 7 ส.ค. 66 15:13

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอบรมสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด "การบริหารจัดการสวนยางพาราให้เกิดความยั่งยืน" ณ.ห้องขุนพลแก้ว1 (ค่ายรัตนพล) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โดย admin_fsc on 2 ส.ค. 66 16:23

25 กรฎาคม 2566 ตัวแทนบริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด และเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการป่าไม้ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลและหน่วยงานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสำนักสงฆ์(Big Cleaning) และสนับสนุนน้ำดื่ม

โดย admin_fsc on 2 ส.ค. 66 16:16

9 มิถุนายน 2566 ร่วมมอบเงินทอดผ้าป่า น้ำดืมและขยะรีไซเคิลให้กับเทศบาลบ้านไร่ เพื่อถวายวัดในโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

โดย admin_fsc on 7 มิ.ย. 66 15:57

9 พ.ค. 2566บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ดร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเปิดหลาดเรา market คู่ชุมชนโดยมีพ่อค้าแม่ค้าชุมชน และสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ฯมาร่วมขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโรงงาน

81 items(1/9) 2 3 4 5 Next » Last »|

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก