Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

23 มี.ค. 2566 กิจกรรมเข้าร่วมรับการอบรม และสนันสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

by itg01 @6 เม.ย. 66 15:49 ( IP : 58...198 ) | Tags : กิจกรรมบริษัท
 • photo , 1414x2000 pixel , 369,662 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 243,479 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 203,163 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 243,089 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 200,547 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 200,327 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 269,614 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 228,824 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 252,451 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 153,463 bytes.

เข้าร่วมรับการอบรมและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโตนงาช้างร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช บ้านพรุชบา
ณ โรงเรียนบ้านท่าหมอชัย ต. ทุ่งตำเสา และ สนับสนุนน้ำดื่ม และมอบโบรชัวร์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกลุ่มหมู่บ้านพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

Relate topics

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก