Siam Fibreboard : บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

กลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด (SFC-SFM)

สแกนคิวอาร์โค้ด

by admin_fsc @26 พ.ย. 65 14:49 ( IP : 58...198 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1414x2000 pixel , 381,321 bytes.

เรียน  สมาชิกฯและผู้รับเหมาทุกท่าน

เนื่องจากทางบริษัทสยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมาชิกกลุ่มฯ และผู้รับเหมาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งเริ่มบังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ทางกลุ่มจัดการป่าไม้ฯ จึงขอความร่วมมือสมาชิกฯและผู้รับเหมาทุกท่าน  สแกนคิวอาร์โค้ดที่ให้มา ซึ่งคิวอาร์โค้ดมีด้วยกัน 2 ส่วน คือ
คิวอาร์โค้ด (1). โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่ออ่านรายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลของบริษัทฯ
คิวอาร์โค้ด (2). โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อบันทึกหนังสือให้ความยินยอมเก็บข้อมูลฯ

ซึ่งส่วน 2 นี้ขอให้ท่านพิมพ์ชื่อและเลือกช่องการแสดงความยินยอมและกดส่ง เพื่อให้กลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์บอร์ดได้เก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับและไม่มีการเผยแพร่หากไม่ได้รับความยินยอม และเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Relate topics

Evergreen Group

กลุ่มจัดการป่าไม้ SFC SFM

มุมสมาชิก | Member

personมุมสมาชิก